Site Map Opdrachten Theorie Modulen Trajecten

HTML: 06- Webpagina Inhoud- Overzichten


Tabel

tabel op een webpagina tabel in HTML code
Figuur 1: tabel in HTML code Figuur 2: tabel op een webpagina

Voor het opzetten van een tabel gebruik je de "table tag". Een tabel moet je zien als een soort van Excel werkblad, met rijen en daarin kolommen waarin je alle soorten informatie kan plaatsen. Je kan kiezen om direct boven het tabel informatie te plaatsen, ter verduidelijking van de inhoud. Daarnaast kan je voor de eerste regel kiezen om alle tekst dikgedrukt te tonen, als een soort van kopje. Maar met welke tags ga je dit bereiken?
De "table tag" gebruik je om een tabel op te zetten. Voor deze tag kan het attribuut border gebruikt worden. Dit zorgt dat er om elk kolom een rand komt en de waarde die je opgeeft bepaalt de dikte van de rand.
Om direct boven het tabel informatie (gecentreerd) te plaatsen, gebruik je de "caption tag". Daaronder ga je steeds werken met rijen en daarvoor gebruik je de "tr (table row) tag". Om teksten als kopje te gebruiken plaats je deze in de "th (table header) tag". Het meest logische is om deze bovenaan te zetten, maar je kan het ook in andere rijen plaatsen om zo een extra verdeling te maken in het tabel. Het maken van kolommen doe je met de "td (table data) tag", hierdoor kan je zelf bepalen hoeveel kolommen in het tabel komen.
Houdt bij het opzetten van een tabel er rekening mee dat elke rij evenveel kolommen moet krijgen, ook al vul je ze niet. Daarnaast worden alle kolommen die onder elkaar staan, even breed gemaakt als de breedste kolom. De tags th en td worden beiden behandeld als kolommen, zorg dat er evenveel in elke rij staan.


Terug naar boven


Lijsten

lijst op een webpagina lijst in HTML code
Figuur 3: lijst in HTML code Figuur 4: lijst op een webpagina

Bij opsommingen worden vaak "bullet points" (bolletjes) gebruikt om een gestructureerde overzicht te tonen. Voor het samenvatten of het tonen van opties is dit de meest gebruikte methode. Wanneer je een stappenplan of handleiding maakt wil je cijfers voor elke stap zodat de lezer weet in welke volgorde de handelingen uitgevoerd worden. Hierbij heb je ook de mogelijkheid om te verwijzen naar een andere stap.
Bovenstaande mogelijkheden worden in HTML lijsten genoemd. Een lijst met "bullet points" wordt gemaakt met de "ul (unordered list) tag", een ongeordende lijst. Een genummerde lijst wordt gemaakt met de "ol (ordered list) tag".
Na het opzetten van de type lijst moeten onderdelen worden toegevoegd en hiervoor gebruik je de "li (list item) tag".

Terug naar bovenGa verder naar HTML: 07- Webpagina Inhoud- Overige
Over Visual Code

Visual Code is een methode, opgezet voor iedereen die een website wil leren maken. Er zijn verschillende soorten websites. Deze soorten websites zijn opgedeeld in trajecten. Deze trajecten zijn opgedeeld in modulen. Zo begin je met het opzetten van een statische website om deze steeds verder uit te breiden.
Contact

Twitter | Vimeo