Site Map Opdrachten Theorie Modulen Trajecten

HTML: 04- De Meta Tag

meta Figuur 1: voorbeelden van meta tags

Een onderdeel van de website die de gebruiker niet ziet, maar waarvan de webpagina wel gebruik maakt is de "meta tag". Deze tag verstuurt informatie, die onzichtbaar is voor de gebruiker, naar de browser. Deze informatie wordt vaak gebruikt door zoekmachines of om extra informatie te bieden over de webpagina.
Tot nu toe hebben we altijd te maken gehad met begintags en eindtags bij het opzetten van de webpagina. De "meta tag" is een van de uitzonderingen, waarbij een begintag geen eindtag heeft. De tag sluit zichzelf af door de slash, gebruikt in de eindtag, aan het eind te plaatsen zoals getoond figuur 1. Zo'n tag noemen we een lege tag omdat het geen inhoud heeft, dat hierdoor ook geen element kan worden.
Voor de meta tag zijn een aantal attributen beschikbaar. Dit zijn name, http-equiv en content.

Terug naar boven

name

Name is de naam van de informatie, dus om welke type informatie het gaat. Zo kan je aangeven dat je informatie wil toevoegen over de auteur, de sleutelwoorden waarop gezocht moet worden of de omschrijving van de webpagina. De mogelijke waarden voor name zijn:
  • author: de naam van de schrijver van de webpagina
  • description: hier komt een korte samenvatting over de inhoud van de pagina
  • keywords: elke pagina heeft een aantal sleutelwoorden om de karakteristieken van de pagina te omschrijven. Deze kan je gebruiken om zoekmachines de webpagina te laten vinden. Een ander mogelijkheid is om woorden die je vaak gebruikt toe te voegen als sleutelwoord. Deze sleutelwoorden zet je allemaal achter elkaar, gescheiden door een komma.

Terug naar boven

http-equiv

Het attribuut http-equiv simuleert een “HTTP response header”, een opdracht die je aan de browser geeft waardoor informatie van de server (een computer op internet waarop de website draait) wordt gesimuleerd. Zo kan je kiezen dat bepaalde letters en karakters getoond worden. Zoals eerder vermeldt is HTML opgezet met de Amerikaans Engelse taal en wordt hierdoor geen rekening gehouden met letters en karakters die niet voorkomen in deze taal. Het gebruiken van de letters é of ï zal niet het gewenste resultaat tonen. Wat je te zien krijgt zijn een aantal rare tekens in plaats de gewenste letters. Omdat de server niet altijd weet met bepaalde letters om te gaan, kan je deze een handje helpen. Hetzelfde geldt voor het automatisch herladen van de webpagina, met als optie om de gebruiker te verwijzen naar andere webpagina’s of locaties op (andere) webpagina’s.
Deze opdrachten kunnen alleen gesimuleerd worden indien de server deze informatie niet concreet meegeeft aan de browser.

Terug naar boven

content

De attributen name en http-equiv zijn behandeld, maar in meta tags is content een attribuut dat verplicht is. De waarde bij content zegt iets over de waarde ingevuld bij name of http-equiv. Als we willen aangeven dat de schrijver van de pagina Visual Code is, moeten we een waarde toekennen aan de attributen name en content. De waarde van name wordt author en de waarde van content wordt Visual Code.

Terug naar bovenGa verder naar HTML: 05- Webpagina Inhoud- Tekst
Over Visual Code

Visual Code is een methode, opgezet voor iedereen die een website wil leren maken. Er zijn verschillende soorten websites. Deze soorten websites zijn opgedeeld in trajecten. Deze trajecten zijn opgedeeld in modulen. Zo begin je met het opzetten van een statische website om deze steeds verder uit te breiden.
Contact

Twitter | Vimeo