Site Map Opdrachten Theorie Modulen Trajecten

HTML: 01- Definitie

HTML is een opmaaktaal om webpagina’s te maken, dat gebruik maakt van woorden uit de Engelse taal. HTML bestaat uit tags, de zogenaamde bouwstenen, waarmee de opmaak van een webpagina wordt opgezet. Omdat HTML de Engelse taal als basis heeft, zijn alle tags (en alle andere onderdelen) beschreven in het Engels.
HTML is de afkorting van HyperText Markup Language. HyperText wil zeggen dat teksten op een webpagina kunnen verwijzen naar andere webpagina’s, locaties op (andere) webpagina’s of mediabestanden. Markup staat voor opmaak, hiervoor worden de tags gebruikt. Language omdat het een taal is, dat aan regels moet voldoen.

NB: Als je in de Nederlandse taal een stukje tekst schrijft, dan kan je het altijd lezen en/of bekijken ondanks het aantal fouten (stijl, grammatica) dat het bevat. Bij HTML ligt dat vaak anders. Wanneer je een webpagina opzet moet je je houden bepaalde regels waardoor de webpagina goed en naar behoren werkt. Door bepaalde regels te overtreden kan het zijn dat de opmaak niet goed uitziet of dat de pagina helemaal niet wordt getoond.

Terug naar boven
 
Ga verder naar HTML: 02- Webpagina Onderdelen
Over Visual Code

Visual Code is een methode, opgezet voor iedereen die een website wil leren maken. Er zijn verschillende soorten websites. Deze soorten websites zijn opgedeeld in trajecten. Deze trajecten zijn opgedeeld in modulen. Zo begin je met het opzetten van een statische website om deze steeds verder uit te breiden.
Contact

Twitter | Vimeo