Site Map Opdrachten Theorie Modulen Trajecten

Vernieuwing En Verbetering

Vernieuwing En Verbetering
Door: Stef Joseph | Geplaatst op: 23 augustus 2016

Anno 2016 staat het vak informatica nog steeds in haar kinderschoenen. Best logisch als je bedenkt dat de eerste versie van HTML uit 1993 komt. Het is niet te vergelijken met een vak als wiskunde dat al duizenden jaren bestaat. Waar bij de meeste vakken niet of nauwelijks iets verandert, is informatica constant in beweging. Neem bijvoorbeeld HTML, waar nu vijf versies van zijn, waarbij elke versie nieuwe functionaliteiten biedt en oude overbodig maakt. HTML 5 is (als stabiele versie) uitgebracht in 2014 en de HTML 5.1 is in 21 juni 2016 voorgesteld als uitbreiding.
Gemiddeld duurde het uitbrengen van een nieuwe versie vijf jaar, de tijd die een havist nodig heeft om zijn diploma te halen. Hierdoor is zijn kennis na het halen van zijn diploma al niet meer up-to-date.

Het SLO (nationaal expertisecentrum leerontwikkeling) heeft in februari 2016 een document uitgebracht dat adviseert over hoe om te gaan met het vak informatica in de bovenbouw van Havo en VWO. Hierin wordt verwezen naar het vorige document dat dateert uit 1998. Het SLO beschrijft: "Dat programma weerspiegelt de tijd waarin het world wide web nog maar mondjesmaat gebruikt werd en bedrijfsautomatisering de meest in het oog springende toepassing van computers was".

Het vak is in constante beweging waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe de toekomst er uit zal zien. Het SLO beschrijft: "Het advies bevat volgens de commissie een uitgebalanceerde mix van klassieke concepten, benodigd voor de informatica van altijd, en nieuwe concepten, die de dragers zijn van de nieuwe mogelijkheden".
Op dit moment loopt het vak nog achter de feiten aan, maar door middel van een goede basisopzet kan rekening gehouden worden met alles wat het vak in de toekomst gaat bieden.

Bovenstaande paragrafen hebben als rode draad vernieuwing, met als gewenst resultaat verbetering. En hierover heeft Sir Ken Robinson een Ted Talk gehouden.

Onderwijs zou als doel moeten hebben om uit te zoeken waar een leerling goed in is. In het onderwijs heb je met mensen te maken. Die kan je niet behandelen als robots. Iedereen in het onderwijs heeft zijn interesses en voorkeuren, dit geldt zeker voor leerlingen. Niet elke leerling past door dezelfde trechter, maar wordt wel zo behandeld en beoordeeld.

Einstein Our Education System

Het huidige schoolsysteem gaat al een tijdje mee, enkele aanpassingen daargelaten. Om dit systeem grondig aan te passen moet een revolutie plaatsvinden. Hiervoor is innovatie nodig. Het gevaar is dat mensen niet willen/kunnen afwijken van het bestaande. Want "dit doen we toch altijd zo" of "het werkt toch" zijn een van de grootste vijanden van innovatie.

Sir Ken Robinson haalt de volgende quote van Abraham Lincoln erbij: "The dogmas of the quiet past, are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise — with the occasion. As our case is new, so we must think anew, and act anew. We must disenthrall ourselves, and then we shall save our country". Wanneer veranderingen plaatsvinden, moet je meegaan met deze veranderingen. Niet blijven hangen in het bestaande/bekende waardoor nieuwe situaties (blijven) opvallen.

Als tegenstander van innovatie, hoe zou je reageren wanneer iemand zegt dat je iets je hele leven verkeerd doet? Iets simpels, zoals het strikken van je veters. Sta je dan wel open voor verbetering?

Op dit moment werkt het onderwijs nog als een trechter. Om een diploma te halen wordt elke leerling precies hetzelfde beoordeeld. Is een leerling nu goed in vak, dan valt door de leerling nauwelijks uit te leggen in welke domeinen van het vak hij goed is. Je bent bijvoorbeeld goed in veertien van achttien domeinen, maar op het eindexamen krijg je vijf domeinen waarvan vier waarin je niet goed bent. De conclusie luidt dan dat je niet goed bent in het vak.

Een leerling die acht negens heeft, maar een vier voor één van de kernvakken, is gezakt. Niet goed genoeg voor een diploma.
Laten wij in onderwijsland elkaar goed in de ogen kijken en erkennen dat dit echt anders moet.

Informatica is een keuzevak zonder centraal examen en hier ben ik heel blij mee. Nu is het mogelijk om de buitenwereld naar binnen te brengen waardoor leerlingen concreet zien waarom ze iets leren; dat ze het geleerde ook in het dagelijkse leven kunnen gebruiken. Ook is het mogelijk om leerlingen verschillend te beoordelen, omdat ze verschillende interesses en sterke punten hebben.

De trechter kan omgedraaid worden. Elke leerling begint met dezelfde basis, afhankelijk van interesses en resultaten bepaalt de leerling waar hij wil eindigen. Wanneer je een leerling vraagt of hij goed is in informatica, dat hij niet met ja antwoordt, maar specifiek met domeinen of onderdelen. Ik ben goed in:

  • het bedenken en maken van scripts
  • front-end design
  • het hooghouden van de kwaliteit voor de user experience
  • het opzetten van een database voor optimaal gebruik van informatieverwerking

Wanneer het ministerie van onderwijs een concretere invulling geeft aan het vak informatica, is het maar te hopen dat dit ook een verbetering is. Dat er rekening wordt gehouden met de dynamiek van het vak en dat ervoor gezorgd wordt dat het vak verweven wordt met andere vakken. Daarnaast zou het goed zijn als het vak gedifferentieerd aangeboden wordt als eindexamenvak.

Deze vernieuwingen zouden een goede stap zijn richting de toekomst.

Zoeken

 

Blog

> Leuke dingen die je kan doen
> Vernieuwing En verbetering
> Een stap richting de toekomst
Over Visual Code

Visual Code is een methode, opgezet voor iedereen die een website wil leren maken. Er zijn verschillende soorten websites. Deze soorten websites zijn opgedeeld in trajecten. Deze trajecten zijn opgedeeld in modulen. Zo begin je met het opzetten van een statische website om deze steeds verder uit te breiden.
Contact

Twitter | Vimeo